Mixážní pult a kolo

0 Comments


HodnÄ› lidí v dneÅ¡ní dobÄ› si kupuje stále nové elektro. Abych se pÅ™iznala, tak jsem tak pÅ™emýšlela, proÄ by lidé stále kupovali dokola elektro? PozdÄ›ji jsem se dozvÄ›dÄ›la, že lidé mají rádi novinky a opravdu v poslední dobÄ› se tohle rozmohlo, že mnoho lidí kupuje právÄ› různé novinky. A to se týká nejenom elektra, ale také dalších technických vymožeností. Abych se pÅ™iznala, tak já mám také ráda elektro. Také mám ráda techniku, ale ne zase tak úplnÄ›, abych do toho byla veliký blázen, že bych utrácela peníze za každé novinky. Například můj bratr stále musí mít nový mobilní telefon anebo také různé hudební pÅ™ehrávaÄe.

Mixážní pulty jsou někdy drahé.

Já chápu, že můj bratr, když dÄ›lá dýdžeje, že také chtÄ›l nÄ›jaké novinky a mít vÅ¡elijaké technické nebo elektrotechnické vymoženosti. Já tohle na jednu stranu chápu. Ale také si myslím, že je zbyteÄné, aby tÅ™eba každé dva nebo tÅ™i mÄ›síce kupoval nÄ›co nového. Vzpomínám si, jak si loni kupoval krásný mixážní pult, když dÄ›lal dýdžeje. On toho dýdžeje dÄ›lá i nyní, ale už nehraje tolik, jako kdysi hrával, protože už má rodinu, má dvě malé dÄ›ti a to znamená, že nesmí vÅ¡ude jenom nÄ›kde lítat po zábavách a diskotékách a nÄ›kde vyhrávat. TÅ™eba až do Å¡esti hodin do rána. Ale abych se pÅ™iznala, tak elektro mám také sice ráda, ale neutrácím tolik penÄ›z.

Bratr dÄ›lá obÄas dýdžeje.

Můj bratr si tÅ™eba koupí mixážní pulty za Å¡edesát tisíc korun. Řekla jsem si, že tohle je opravdu luxusní dovolená. To já, kdybych si mÄ›la vybrat, jestli si pořídím luxusní kolo anebo dovolenou, tak rozhodnÄ› dovolenou, a to vám Å™eknu, že jsem tÅ™eba na elektrokole opravdu hodnÄ› závislá. Mám elektrokolo, které mÄ› stálo osmnáct tisíc korun. Ale kdybych si mÄ›la vybrat mezi luxusním elektrickým kolem anebo dovolenou, tak pojedu rozhodnÄ› na dovolenou. Vzpomínky na dovolenou vám opravdu nikdo nevezme. Kdežto kolo vám může nÄ›kdo ukrást anebo ho jednoduÅ¡e zniÄíte, nebo už bude zastaralé a nebude tÅ™eba fungovat. Na dovolenou jednoduÅ¡e nikdy nezapomenete.