Sídlo jen tak na oko

0 Comments

Uvedení sídla budoucí společnosti, doložené souhlasem majitele objektu s umístění tohoto sídla je nedílnou součástí zakladatelské dokumentace předepsané zákonem pro založení nové společnosti s ručením omezeným.

Souhlas majitele objektu se ale nezískává úplně snadno. V mnoha případech je zakladateli nové společnosti dokonce odmítnut, přesto že tento v objektu podniká jako osoba samostatně výdělečně činná už dlouhé roky a v jeho historii se nikdy nedopustil žádného prohřešku. Je to zcela na vůli majitele, na jeho postoji a možná i trochu na osobní statečnosti.

Virtuální sídlo

Co má v takovém případě zájemce o podnikání formou právnické osoby dělat. Řešení je asi jen jedno. Vyhledat podnikající osobu, která vlastní nemovitost a která v rámci svého podnikatelského plánu pronajímá těmto zájemcům za úplatu, adresy i s uvedením souhlasu s umístění sídla společnosti. Ano, pronajímá pouze adres. Ne kanceláře, ne žádné jiné objekty. Jen adresy.

V reálu to vypadá tak, že zájemce podepíše nájemní smlouvu, jejíž součástí je vyslovený souhlas s umístěním sídla. Ta smlouva se uzavírá na dobu určitou, která je v rozmezí 6 měsíců až na 2 roky. Po podpisu a složení ceny nájmu na celou dobu trvání nájmu předem, obdrží zájemce onen kýžený dokument.

Podnikání z domova

Podpisem nájemní smlouvy pro virtuální sídlo Ostrava, získá nájemce určitý balík služeb, které určitě přivítá. Značně mu totiž usnadní život. Jde především o všechny možné operace s přijatou poštou. Nájemce virtuálního sídla je tak ušetřen od každodenních návštěv svého sídla, jejíž jediným důvodem je kontrola, jestli mu náhodou nebyla doručena nějaká pošta.

Na adrese svého virtuálního sídla má každý klient veškerou přijatou poštu evidovanou a uloženou do jejího vyzvednutí. Bude-li to přání klienta, mohou být listovní zásilky otevřeny a naskenovány. Skeny jsou pak neprodleně zasílány ve formátu PDF zasílány na klientovu e-mailovou adresu. Ten tak nepřijde o nic důležitého.