Technika pro všechny

0 Comments


Já jsem opravdu ráda, že máme takové technické vymoženosti a vynálezy, které nám pomůžou také kdekoho vždycky dopadnout. A mám na mysli například zlodÄ›je, protože já bydlím ve vesnici, kde se opravdu hodnÄ› krade. A opravdu nechápu, jak nÄ›kdo může okrádat druhé lidi, protože my jsme na zahradÄ› zrovna dÄ›lali novou studnu a také chatu, takže opravdu nebyla žádná výjimka, že tÅ™eba se nám ztrácel také materiál. A opravdu nás to naÅ¡tvalo. My jsme ze zaÄátku si prvnÄ› s partnerem a zedníky mysleli, že jsme tÅ™eba toho nakoupili Å¡patnÄ›. Nebo nakoupili jsme málo anebo že jsme to nÄ›kam dali nebo že jsme to tÅ™eba ani vůbec neobjednali a že nám to pochybí.

I děti chtějí techniku.

Jenomže pozdÄ›ji nám soused Å™ekl, že u nás stále vidí nÄ›které dva pány, kteří k nám chodí a berou nám vÄ›ci ze zahrady. Prý to nikomu neÅ™ekl, protože si myslel, že jsme tak domluvení, jenomže potom jsme si Å™ekli, že nejradÄ›ji udÄ›láme, když pořídíme nÄ›jakou kameru. Opravdu jsme s partnerem byli naÅ¡tvaní, protože ten materiál nás stál hodnÄ› penÄ›z na. Díky technice jsme si pořídili opravdu perfektní kameru s noÄním vidÄ›ním. Musím uznat, že kamera s noÄním vidÄ›ním je opravdu perfektní a že nám pomohla. A neubÄ›hly ani tÅ™i dny a my už jsme ty dva pány chytli.

Někdy se technika moc hodí.

NaÅ¡tÄ›stí vÅ¡echno dopadlo skvÄ›le a nejhorší na tom bylo, že právÄ› ti dva pánové, kteří nám kradli náš materiál, tak jsme je znali. Byla to opravdová ostuda, a hlavnÄ› pro ty dva pány, protože se hanbou málem propadli. Takže jsem ráda, že máme techniku, která nám také pomáhá dopadnout nÄ›které nepoctivé lidi. Myslím si, že i vy byste se nemÄ›li bát a nemÄ›li byste zanevřít úplnÄ› stoprocentnÄ› na techniku, protože například jedna moje babiÄka z tátovy strany ta úplnÄ› zanevÅ™ela na techniku, protože se toho bojí. Ona si stále myslí, že ji skrze techniku, protože stále jenom nÄ›kdo pozorovat a pronásledovat, což je samozÅ™ejmÄ› blbost.