Pojmy jako online – SEO či PPC kampaň – co je to?

0 Comments

Podobně jako v mnoha jiných oblastech, i ve světě marketingu existují pojmy, u kterých laik může jen stěží hádat, co se za nimi skrývá. Tomu nepomáhá ani fakt, že se často jedná o zkratky jejich anglických názvů.

Samozřejmě, jak již bylo řečeno, pro laika to může být poněkud matoucí. Avšak pro zasvěceného člověka tyto pojmy značně zjednodušují komunikaci. Místo aby složitě popisovali, co mají na mysli, či používali dlouhé názvy, stačí jen říci danou zkratku a druhý strana hned ví, o co se jedná.

součásti SEO

Těch máme samozřejmě mnoho, a značně záleží na tom, o jaký typ marketingu se jedná. Jde o televizní, tiskový, rozhlasový či internetový? Každý z nich má své vlastní pojmy a pravidla, která je potřeba dodržovat.

Právě u toho internetového se zastavíme. V poslední době totiž poměrně rychle nabírá na důležitosti. To je dáno především tím, že na něm lidé tráví stále více času, přičemž se naopak stále méně dívají na televizi. Internetová propagace tak nabírá na důležitosti, a to platí i pro s ní spojené pojmy. Ty se tak mohou dostat i do povědomí běžných lidí.

Proto se například můžeme ptát: online – SEO nebo PPC kampaň – co je to? Koneckonců, vzhledem k tomu, jak moc internetová reklama zasahuje do našich životů, by nás to skutečně mělo zajímat.

znázornění internetového marketingu

Oba výše zmíněné typy propagace mají stejný cíl: zvýšit návštěvnost webové stránky dané firmy. Tím se totiž zároveň i zvýší zisk. Koneckonců, čím více lidí onen web navštíví, tím větší je pravděpodobnost, že zde nakoupí. Platí to zvláště, pokud daná firma provozuje i internetový obchod.

Každý z nich na to jde poněkud jinou cestou – SEO spoléhá na úpravu výsledků vyhledávání, zatímco PPC láká lidi, aby kliknuli na reklamu, která je přesměruje na daný web. Cíl je však stejný: zvýšit své firmě zisk. A vzhledem k tomu, jak jsou používané, není pochyb, že se jim to daří.